Zamów projekt grafiki!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data publikacji: 17.08.2016 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE.

Niniejszy dokument określa warunki i zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i usuwania danych osobowych pozyskiwanych od Klientów Sklepu Internetowego Argumental, zwanego dalej Sklepem, dostępnego pod adresem: argumental.pl. Podstawą prawną dokumentu jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).

Klient ma stały dostęp do Polityki Prywatności za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu w stopce. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zagadnień ujętych w niniejszym dokumencie, Klient proszony jest o kontakt pod adresem e-mail Sklepu: sklep@rgumental.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/kontakt.html.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej JAWENA jest podmiot:

JAWENA Julia Schubert
ul. Olszynowa 21/2, 62-070 Dąbrówka
NIP: 7822158400, REGON: 300051459
E-mail: jawena@jawena.pl
Tel. kom.: +48 533 692 552

Kontakt JAWENA z Klientami Sklepu w sprawie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą adresów elektronicznych (e-mail) w domenie argumental.pl lub telefonicznie z numerów kontaktowych podanych na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/kontakt.html.

3. DANE OSOBOWE.

Pozyskiwanie.
Klient w momencie rejestracji konta i/lub składania zamówienia w Sklepie i/lub zapisu do subskrypcji Newslettera Sklepu wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie w bazie Sklepu swoich danych osobowych oraz przetwarzaniu ich w przyszłości przez JAWENA. Sklep pozyskuje od Klienta następujące dane:

a) imię i nazwisko
b) adres pocztowy i korespondencyjny (jeżeli jest inny, niż pocztowy)
c) adres elektroniczny (e-mail)
d) numer telefonu
e) login i hasło

Dodatkowymi danymi, gromadzonymi przez JAWENA ze względów bezpieczeństwa są logi IP serwera (pliki tekstowe), na którym działa Sklep. Logi IP pozwalają na zidentyfikowanie adresu IP Klienta.

Przetwarzanie i wykorzystywanie.
Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta w bazie Sklepu są wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej i Umowy Sprzedaży oraz ewentualnego kontaktu Sklepu z Klientem w celu informowania go o produktach, usługach, promocjach, itp. w Sklepie pod warunkiem, że Klient wyrazi na to zgodę w postaci podania swojego adresu e-mail do subskrypcji Newslettera Sklepu.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych i realizujących dostawę produktów do Klienta. Istnieje jednak możliwość udostępnienia danych osobowych Klienta właściwym organom władzy publicznej w sytuacji, kiedy wymagałoby tego obowiązujące prawo.

Prawa Klienta.
Klient ma prawo do wglądu, korekty i aktualizacji swoich danych osobowych oraz ich trwałego usunięcia z bazy Sklepu. Klient chcący skorzystać ze swojego prawa proszony jest o kontakt pod adresem e-mail Sklepu: sklep@rgumental.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/kontakt.html.

Ochrona i bezpieczeństwo.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych osobowych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami elektronicznymi, JAWENA podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności takie, które służą zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z normami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101poz. 926 ze zm.) i normami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 144 poz. 1204 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz warunkami i zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

Klient proszony jest o zachowanie w tajemnicy swoich danych dostępowych (loginu i hasła) do konta Klienta w Sklepie i nieudostępniania ich osobom trzecim oraz każdorazowe wylogowanie się po zaprzestaniu korzystania ze Sklepu. Sklep nie będzie nigdy zwracał się do Klienta o podanie danych dostępowych, za wyjątkiem momentu logowania się na konto Klienta w Sklepie. W przypadku zapomnienia hasła przez Klienta, ma on możliwość konfiguracji nowego hasła na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/zapomnialem-hasla.html.

4. PLIKI COOKIES.

Pliki cookies - tzw. "ciasteczka" to małe pliki tekstowe (zawierające dane informatyczne) wysyłane i zapisywane automatycznie na komputerze Klienta, podczas korzystania przez niego ze Sklepu. Pliki mogą mieć charakter tymczasowy (do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej) lub stały (do momentu określonego w ich konfiguracji lub usunięcia z dysku przez Klienta) w zależności od celów, do jakich są używane. Cookies pozwalają systemowi Sklepu rozpoznać komputer Klienta. Sklep korzysta z plików cookies w celu:

a) zapisu sesji Klienta (np. wybranego języka, zawartości "KOSZYKA" lub formularza zamówienia, hasła, loginu, itp.)
b) tworzenia statystyk
c) optymalizacji korzystania ze Sklepu
d) spersonalizowania ustawień i wyglądu Sklepu

Pliki cookies są bezpieczne dla systemu komputerowego Klienta i w żaden sposób nie wpływają na jego funkcjonowanie. Klient ma możliwość zablokowania zapisu plików cookies na swoim dysku oraz ich trwałego usunięcia, poprzez wykorzystanie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej, jednak ograniczenie stosowania tych plików, może skutkować błędami w funkcjonalnościach Sklepu. Klient proszony jest o stałe umożliwienie stosowania przez Sklep plików cookies.

5. INFORMACJE DODATKOWE.

Zmiany niniejszego dokumentu będą Klientowi przedstawiane na bieżąco i zostanie o nich powiadomiony pocztą elektroniczną na 14 dni przed opublikowaniem nowej wersji Polityki Prywatności. Zmiany dokumentu obowiązują od momentu umieszczenia go na stronie internetowej Sklepu, pod adresem: argumental.pl/polityka-prywatnosci.html.

JAWENA zobowiązuje się do niezwłocznej korekty określonych ustępów niniejszego dokumentu w przypadku odkrycia ich ewentualnej niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, jednocześnie oświadczając, iż powyższa Polityka Prywatności powstała w dobrej wierze.

KONIEC